Wegdekverwarming

FREEWAY wegdekverwarming wordt exclusief geleverd door Fortecs

FREEWAY wegdekverwarming

In openbare wegdekken wordt FREEWAY* wegdekverwarming nog niet zo vaak aangelegd.

Hier is van belang welke waarde er aan zon systeem wordt gehecht en of de situatie ter plaatse zodanig gevaarlijk of ongewenst is dat de gedachte aan een wegdekverwarming terecht is. Niet gewenst is extra drukte op op- en afritten van wegen. Hier ontstaat, ook als het niet winters glad is, al vaak file. Door sneeuwval en/of ijzel zullen de vervelende gevolgen alleen maar toenemen met een uiteindelijk verkeersinfarct.

Meer veiligheid bij bushaltes, maar zeker ook busplatforms, is bij winterse gladheid wenselijk. Hier is het gevaar voor schade aan mens en voertuig actueel aanwezig.