Verwarming van laadkuilen

Het aanbrengen van FREEWAY* wegdekverwarming in een laadkuil is eigenlijk een must. Als zware vrachtauto’s achteruit de kuil inrijden, en het is glad, dan kunnen zich gemakkelijk ongelukken voordoen. Ook schade aan auto en gebouw kan zonder verwarming van de laadkuil zomaar ontstaan. Met FREEWAY wegdekverwarming is dat probleem opgelost.

Voor het aanleggen van deze grote oppervlakken wordt meestal in een soort van pyramidevorm gewerkt. Boven wordt breed aangelegd, en naar mate verder naar beneden gaan we over op wielsporen.

In deze grote oppervlakken worden, voor een goede meting en de veiligheid, vaak een tweede sensorset opgenomen. De metingen kunnen vanwege de ligging, wind en invloed van zon, behoorlijk verschillen. Meer veiligheid met het aanleggen van meerdere meetpunten.