Af- en opritverwarming

Af- en opritverwarming worden vaak bij professionele parkeergarages aangelegd.

Het kan zijn dat de oprit ver van de afrit verwijderd is. In dat geval worden beide van een FREEWAY af-/opritverwarming voorzien. Maar ook komen gecombineerde op- en afritten voor en dan kan worden volstaan met een 1 FREEWAY verwarmingssysteem in het wegdek.
In het geval er meerder op- en afritten boven elkaar zijn gesitueerd, als meer etages moeten worden bereikt, kunnen meerdere op- en afritten op 1 schakelkast en regelunit worden aangesloten.

Als er onvoldoende elektrisch vermogen aanwezig is kan worden besloten om NIET de gehele oppervlakte te voorzien van een FREEWAY systeem, maar slechts de wielsporen te verwarmen met wegdekverwarming.

Voor de breedte van deze sporen wordt ca. 80 cm aangehouden. Alhoewel volledige verwarming altijd beter is, wordt toch een voldoende veilig systeem aangeboden.