Verwarming laadplatform

Laadplatform verwarming met FREEWAY

Verwarming van laadplatforms komt steeds vaker voor

De verwarming van laadplatforms komt steeds vaker voor.

En niet in de laatste plaats om werknemers te beschermen tegen ongevallen in de werksfeer. Als de ondergrond glad is kunnen zich ongevallen voordoen die, ook voor het verantwoordelijke management gevolgen kunnen hebben.

Natuurlijk is ook niet onbelangrijk dat iemand tijdelijk geen werk kan doen. De kosten hierdoor kunnen aanzienlijk zijn. Met een FREEWAY* wegdekverwarmingsysteem lost u problemen, als gevolg van winterse gladheid Ún de consequenties ervan, op.