Hellingbaan verwarming

Met FREEWAY hellingbaan verwarming kiest u voor veiligheid en voorkomt u aansprakelijkheidskosten.

FREEWAY hellingbaan verwarming voor pakeerkelders en parkeerdaken

Een groot aantal bedrijven en particulieren maakte al gebruik van FREEWAY Hellingbaan verwarming

Hellingbanen naar parkeerkelders zijn veelal gesitueerd in de privésfeer. Zo worden veel parkeerkelders aangelegd bij appartementenbouw. In nieuwe wijken, waar `het blik van de straat wordt geweerd` zoals bijvoorbeeld in de nieuwste Amsterdamse wijk IJburg, worden veel van deze kelders aangelegd.
Na de bouw wordt de installatie opgeleverd aan de bewoners, meestel in de vorm van een V.V.E.

Hellingbanen naar parkeerdaken vinden we vaak bij bedrijfsgebouwen. Vaak zijn dat multifunctionele gebouwen, verdeeld in units. Boven op het dak wordt parkeergelegenheid geboden. Ook winkelcentra worden wel met deze parkeervorm uitgevoerd. Hier wordt, na de bouw, de verantwoordelijkheid voor het gebouw bij de eigenaar of gemeente onder gebracht.

Alhoewel de opdrachtgever –aanleg FREEWAY wegdekverwarming– de E-installateur of de wegenbouwer is, zijn er voor het onderhoud veel contacten direct met de hierboven genoemde partijen. Ook in een later stadium, als renovatie aan de orde is, kan de V.V.E. opdrachtgever zijn.