Dakverwarming

Dakverwarming door FREEWAY

Dakverwarming: veiligheid tegen lage kosten

De afgelopen jaren zijn er in de ons omringende landen verschillende daken ingestort door zware sneeuwval en zijn zeer ernstige ongelukken gebeurd. In sommige gevallen met lichamelijk letsel en veel menselijk leed. Meest bij platte dakconstructies met een lange overspanning, zoals bijvoorbeeld voorkomt bij de bouw van bedrijfshallen, showrooms, tentoonstellingsgebouwen en sporthallen.

In Nederland kan instorting van een dak zich eigenlijk niet voordoen. De dakconstructie dient een zeker gewicht te kunnen dragen en op grond van afgesproken richtlijnen wordt de vergunning voor de bouw afgegeven.

Maar als nu later, door uitbreiding o.i.d. tegen zo'n bestaand gebouw een HOGER gebouw wordt 'aan' gebouwd, komt er bij de aansluiting van het oude dak op de nieuwe bouw een soort van oksel. Hier kan, in het geval dat bij sneeuwval de opgewaaide sneeuw in de oksel blijft liggen, een gewichtsprobleem ontstaan, waarop de constructieve bouw van het lagere dak NIET was beoordeeld.

Om dan in de nieuwe situatie voor een bouwvergunning in aanmerking te komen worden de normen opnieuw tegen het licht gehouden. Als de bestaande constructie in de nieuwe situatie niet voldoet moet naar een oplossing worden gezocht.

Door de sneeuw met dakverwarming te ontdooien en als water af te voeren is het gevaar voor instorting voorkomen.

In deze gevallen kan een eenvoudige FREEWAY* wegdekverwarming de unieke oplossing zijn en zeker veel goedkoper dan het verzwaren van de bouwconstructie.